Portfolio > Toys

Soft Toy Mickey VI
Soft Toy Mickey VI
Aquatint Monoprint
18 x 15
2001