Portfolio > Toys

Soft Toy Mickey V
Soft Toy Mickey V
Aquatint Monoprint
18 x 15
2001