Portfolio > Toys

Soft Toy Mickey IV
Soft Toy Mickey IV
Aquatint Monoprint
18 x 15
2001