Portfolio > Toys

Soft Toy Mickey VII
Soft Toy Mickey VII
Aquatint Monoprint
18 x 15
2002